Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące pomocy społecznej, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy prowadzone przez 2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32:

 1. Pomoc społeczna:
  • przyjmowanie osób skierowanych do domu pomocy społecznej,
  • zapewnienie godnych warunków bytowych
  • świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych,
  • prowadzenie raportów z dyżurów obowiązujących w placówce,
  • prowadzenie ewidencji mieszkańców,
  • prowadzenie dokumentacji socjalnej mieszkańców,
  • prowadzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.
  • prowadzenie spraw związanych z opieką medyczną i rehabilitacją w zakresie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów
 2. Sprawy administracyjne:
  • pobieranie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • sprawy związane z ochroną danych osobowych,
  • sprawy związane z eksploatacją budynku,
  • sprawy związane z administrowaniem środkami rzeczowymi DPS,
  • sprawy związane z gospodarką materiałową,
 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe pracowników domu pomocy społecznej,
  • sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty z dyżurów
  • sprawozdania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, według odrębnych przepisów
 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • raporty obowiązujące w domu pomocy społecznej,
  • akta osobowe mieszkańców, w tym dokumentacja socjalna mieszkańców wraz z indywidualnymi planami wsparcia,
  • protokoły ze spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora domu pomocy społecznej,
  • dokumentacja finansowa domu pomocy społecznej.
  • dokumentacja związana z eksploatacją budynku i gospodarką materiałową
 6. Działalność finansowa domu pomocy społecznej:
  • sprawy dotyczące działalności finansowej domu pomocy społecznej udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę,
  • sprawy związane z rachunkowością, księgowością i obsługą kasową.

Tryb załatwiania spraw:

Przyjmowanie wniosków, skarg: dyrektor domu pomocy społecznej – w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00

Zaświadczenia dla pracowników – starszy referent ds. kadr w godzinach 8.00 – 16.00; starszy inspektor ds. finansowych w godzinach 8.00 – 16.00

Przyjęcie lub wypisanie mieszkańca, organizacja pogrzebu: pracownicy socjalni – w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: pracownicy socjalni – w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00; przyjmowanie opłat za pobyt w DPS: pracownicy działu księgowości – w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

Sprawy dot. sytuacji finansowej, majątkowej, prawnej mieszkańców: pracownicy socjalni – w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

Bieżące informacje o stanie zdrowia mieszkańca: lekarze zgodnie z terminarzem wizyt, pielęgniarki dyżurujące według grafiku

Inne informacje dotyczące mieszkańców: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego przełożona pielęgniarek –w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

Sprawy organizacyjne: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego przełożona pielęgniarek, główny administrator – według właściwości sprawy w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00


Sposób załatwiania spraw:

Sprawy mogą być załatwiane drogą ustną lub pisemną.

Sprawy są rozpatrywane według kolejności ich wpływu oraz stopnia złożoności.

Podmiot udostępniający informację:
2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
odpowiada: Lidia Leoniak
data: 31-01-2020
wytworzył: Agnieszka Wimońć
data: 31-01-2020
data: 31-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 31-01-2020 - Edycja treści
 • 28-01-2020 - Edycja treści
 • 21-01-2020 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 41